Sayfa Yükleniyor

Bildiri İşlemleri

...

Bildiri İşlemleri

Bildiri İşlemleri

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Örnek Bildiri Formatı İndir
1 kişi sadece 2 bildiri sunabilecektir. Extra bildiri için ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

Bildirilerin Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Sayın katılımcı, Kongreye gönderilen özgün araştırma bildirilerinin makaleleri, yazarların istekleri doğrultusunda, hakem sürecinden geçirildikten sonra Genel Sağlık Bilimleri Dergisinde tam metin olarak yayınlanabilir. Dergiye yüklenecek metinler için son gönderim tarihi 1 Ekim 2022’dir. Bu tarihe kadar metinleri derginin yazım kurallarına göre düzenleyerek makale gönderi sistemine yükleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgehes)


Bildiri Formatı

● Genel
○ Bildiriler, poster ve sözlü olarak sunulacaktır.
○ Bildiri gönderimleri Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
○ Kongreye bildiri olarak sadece özgün araştırma, derleme ve vaka bildirileri kabul edilecektir.
○ Sunum yapacak kişilerin mutlaka kongreye kayıt olmaları gerekmektedir.
○ 1 kişi sadece 2 bildiri sunabilecektir. Extra bildiri için ek ödeme yapmanız gerekmektedir.
○ Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü Bir sonraki kongreye Ücretsiz katılım imkanı sağlanacaktır. (Konaklamasız)


● Sözlü Sunumlar
○ Benzer konuları içeren konular için bir oturum planlanacaktır.
○ Sözlü sunumların süresi, 10 dk olarak belirlenmiştir.


● Poster Sunumları
○ PowerPoint programının kullanılacağı poster bildiriler; giriş, materyal & yöntem, sonuçlar, tartışma ve referans bölümlerini içermelidir.
○ Posterler dijital / elektronik formatta sunulacaktır..
○ Posterler 80 (en) x 120 (boy) cm boyutlarında olmalıdır.
○ Posterler tek sayfa üzerine hazırlanmalıdır.
○ Posterlerinizin üst kısmında sunum başlığı, yazar isimleri ve adresleri bulunmalıdır.


● Bildiri yazım kuralları
a. Özetler, “Times New Roman” yazı karakteri ile 11 punto büyüklükte, tek satır aralığında, A4 boyutunda ve kenarlarından 3’er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
b. Özet başlığı Times New Roman, 11 punto, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük, Mak. 12 Sözcük olmalıdır
c. Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime içerir şekilde Türkçe ve İngilizce, iki yana yaslı, satır aralığı bir olacak şekilde yazılmalıdır. Araştırma bildirilerinde Özet içeriği "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç ve Öneriler" başlıklarından oluşmalıdır. Derleme ve olgu sunumları bu sıralamanın dışındadır.
ç. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medical SubjectHeading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalıdır. 11 punto karakterinde olmalıdır.
d. Türkçe başlığı takiben yazar isimleri tam olarak ad ve soyad şeklinde verilmelidir.
e. Yazarların kurum adresleri üst indis kullanılarak yazar listesinin hemen altında ve sorumlu yazarın e-mail adresi ise, kurum adreslerinin altında 10 punto olarak verilmelidir.
f. Bildiri özetleri, yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
g. Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
ğ. Sisteme sunulan özet bildirinin kabulü ve sunum şekline Kongre Bilim Kurulu karar verecektir. Kongre Düzenleme Kurulu genel olarak alınan bu kararı hayata geçirmek için çalışacaktır. Ancak zaman, konularda yığılma, bildiri sayısı ve şuan öngörülemeyen bazı durumlardan dolayı bildiri sunum şeklini değiştirme hakkını Kongre Düzenleme Kurulu gizli tutar.
h. Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Bir kişi en fazla 2 adet bildiri sunabilecektir.
ı. Bildiri kabulü “Çift kör hakem değerlendirmesi” sonucunda yapılacaktır.

Top