Sayfa Yükleniyor

Önemli Tarihler

...

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER
• 01 Şubat 2022 : Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
01 Agustos 2022 15 Agustos 2022 : Bildiri Özetleri Son Gönderimi
19 Temmuz 2022 01 Agustos 2022: Erken Kayıt Son Tarih
• 22-25 Eylül 2022 : Kongre Tarihleri

Top